• Matej Bel: Tekovská stolica

Vedomosti Tekovskej stolice, ktorých prvý kompletný preklad prináša táto publikácia, vyšli v roku 1742 v edícii 4. zväzku, kam Bel okrem Tekovskej stolice zaradil tiež opisy Nitrianskej, Novohradskej, Hontianskej a Malohontskej stolice. Rozsahom zaraďujeme opis Tekovskej stolice k stredne rozsiahlym zväzkom Vedomostí. Čitateľskej verejnosti kniha prináša cenné poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie a ďalších oblastí jedného z historických regiónov Slovenska. Okrem toho, že ide o cenný historický prameň, publikácia predstavuje i praktickú cvičebnicu latinčiny, určenú pre všetkých, ktorí študujú latinský jazyk alebo s ním pracujú.
Publikáciu, ktorá je výsledkom práce kolektívu odborníkov, vydalo Kysucké múzeum v Čadci vo vlastnej reprezentatívnej publikačnej edícii Zlatý fond. Jej hlavnú časť tvoria dve nosné časti. Prvú predstavuje prepis originálneho latinského textu Vedomostí, druhú tvorí slovenský preklad tohto latinského textu. Obidve súčasti – edíciu latinského textu i jeho preklad do slovenského jazyka – pripravil Mgr. Jozef Kordoš, PhD., z Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Text publikácie recenzovali doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., z Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Publikáciu do výslednej podoby zostavil historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD.

Napísať hodnotenie

Poznámka: HTML kódy nebudú použité!
    Zlé           Dobré

Matej Bel: Tekovská stolica

  • Kód produktu: tekovska_stolica
  • Dostupnosť: 5-7 Dní
  • 9,00 EUR