• Matej Bel: Zvolenská stolica

Zlatý fond Kysuckého múzea prináša čitateľom ďalší zväzok Belových Vedomostí, zostavený podľa zásad novej bilingválnej slovensko-latinskej koncepcie.  Vedomosti Zvolenskej stolice majú tú výhodu, že ide o rodný kraj autora, v ktorom vyrastal a kde v období dospelosti po určitú dobu i profesijne pôsobil. Mnohé z opisovaných skutočností preto veľmi dobre poznal vďaka osobnej skúsenosti, čo znásobuje výpovednú hodnotu a hodnovernosť prezentovaných informácií.

Svojou koncepciou publikácia nadväzuje na predchádzajúce dvojjazyčné vydania Vedomostí Trenčianskej, Liptovskej, Oravskej a Turčianskej stolice. Vedomosti Zvolenskej stolice na svojich stránkach čitateľovi prinášajú cenné poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie a ďalších oblastí jedného z našich najrázovitejších krajov. Okrem primárnej funkcie cenného historického prameňa, publikácia predstavuje i praktickú cvičebnicu latinčiny, určenú pre všetkých, ktorí študujú či pracujú s týmto jazykom.

Monografia, ktorá vyšla v edícii Zlatý fond Kysuckého múzea v Čadci, je výsledkom práce kolektívu odborníkov a pozostáva z dvoch nosných častí. Prvú predstavuje originálny latinský text Vedomostí , druhú tvorí slovenský preklad latinského textu. Obidve súčasti – latinský text i preklad do slovenského jazyka pripravil Mgr. Imrich Nagy, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, ktorý je zostavovateľom publikácie, spolu s Mgr. Martinom Turócim, PhD. z Kysuckého múzea v Čadci.

Súčasťou publikácie je i originálna mapa Zvolenskej stolice, ktorú pre pôvodné vydanie vyhotovil cisársky kartograf Samuel Mikovíni.

Napísať hodnotenie

Poznámka: HTML kódy nebudú použité!
    Zlé           Dobré

Matej Bel: Zvolenská stolica

  • Kód produktu: zvolenska_stolica
  • Dostupnosť: 5-7 Dní
  • 33,00 EUR