• Acta Regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum III/IXX, 1 - 2, 2018

Časopis je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác z regionalistiky a problematiky výskumu regiónov, spracovaných z hľadiska vedných odborov histórie, environmentálnych dejín, historickej geografie, dejín vied a techniky, geografie, krajinnej ekológie, plánovania a tvorby krajiny, geo- a montánneho turizmu, etnografie, muzeológie a archeológie. Vydavateľom je Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach.

Z obsahu:

Štúdie:

HRONČEK, Pavel: Zobrazenie Ďumbierskych Tatier na starých mapách do konca 18. storočia.

 

GREGOROVÁ, Bohuslava: Využitie archívnych prameňov a geoinformačných technológií pri výskume dejín ochrany životného prostredia na príklade Bystrej doliny v Nízkych Tatrách.

 

HRONČEK, Pavel – HRONČEKOVÁ, Barbora – MENŠÍK, David: Vedecká kresba ako vizualizačný prostriedok záverečných výstupov výskumu v historických vedných odboroch.

 

TKÁČ, Lukáš: Vplyv prírodného prostredia Oravy na vývoj jej osídlenia v 14. – 16. storočí.

 

TURÓCI, Martin – HRONČEK, Pavel – MOLOKÁČ, Mário – JESENSKÝ, Miloš: Analýza transformácií vodstva na sútoku Vadičovského potoka a Kysuce s využitím digitálneho modelovania.

 

BUCHTA, Adam: Žilinský dedičný richtár Hieroným a jeho zápas o bohatstvo.

 

LIŠČÁK, Marián: Spory panstiev Teplička a Gbeľany o osadu Oselnica v 18. storočí.

 

LIŠČÁK, Marián: Juraj a Šimon Sinovci – majitelia Tepličianskeho panstva v 19. storočí.

 

HOMOLA, Vladimír: Igor Janota.

 

HOMOLA, Vladimír: Československí legionári z Kysúc v Taliansku.

 

MARKECH, Pavol: Karel Kálal a Kysuce v kontexte doby a diela.

 

HALLON, Ľudovít: František Skyčák v peňažníctve Slovenska.

 

SABOL, Miroslav: Jozef Juraj Styk – národohospodár a politik.

 

KUNOVÁ, Viera: Ing. Karol Matej Ambróz a elektrifikácia Liptova.

 

SIHELNÍKOVÁ, Zuzana: Milan Mravec Juriáš.

 

 

Vedecké správy:

 

JARKOVSKÝ, Július: Životné osudy humanistu Jonáša Nigriniho.

 

KOTVASOVÁ, Helena: Kysucký dirigent Jozef Potočár.

 

JANÍK, Mário: Prof. Dr. Ing. Jozef Harvančík – statik, konštruktér, projektant a staviteľ.

 

DREVKO, Slavomír – TOMETZOVÁ, Dana – DREVKOVÁ, Mária: Nestor turistiky a športu – Milan Toman.

 

JESENSKÝ, Miloš: Definícia múzea a jeho činností v súčasnej dobe.

 

PRUDOVIČ, Marek: Múzeá a ich návštevnosť.

 

 

Varia:


VATRA, Martin: Jedineční klienti domova sociálnych služieb DOMKO v Košiciach zaujali svojou kreatívnou umeleckou činnosťou aj vedeckú obec.

 

ADAMČÍK, Tomáš: Osmičkový rok v Kysuckom múzeu v Čadci.

 

 

 

Napísať hodnotenie

Poznámka: HTML kódy nebudú použité!
    Zlé           Dobré

Acta Regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum III/IXX, 1 - 2, 2018

  • Kód produktu: acta_regionalia
  • Dostupnosť: 5-7 Dní
  • 6,00 EUR