• Acta Regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum II/XVIII, 1 - 2, 2017

Časopis je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác z regionalistiky a problematiky výskumu regiónov, spracovaných z hľadiska vedných odborov histórie, environmentálnych dejín, historickej geografie, dejín vied a techniky, geografie, krajinnej ekológie, plánovania a tvorby krajiny, geo- a montánneho turizmu, etnografie, muzeológie a archeológie. Vydavateľom je Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach.

Z obsahu:

Štúdie:

CHOMA, Andrej: Príbeh človeka na Kysuciach. Poznámky k najstaršiemu osídľovaniu Kysúc z perspektívy archeogenetiky.

 

HRONČEK, Pavel: Historická ťažba nerastných surovín na severozápadnom Slovensku (Uhorsku) a jej opis v diele Mateja Bela v prvej polovici 18. storočia.

 

HRONČEK, Pavel – TURÓCI, Martin: Zobrazenie krajiny Kysúc v najstarších mapách vydaných do polovice 18. storočia.

 

HRONČEK, Pavel – JESENSKÝ, Miloš – JANČURA, Peter: Rekonštrukcia strateného genius loci stredovekej krajiny na sútoku Kysuce a Radole.

 

HVIZÁK, Ladislav: Využitie počítačového  modelovania pri rekonštrukciách historickej krajiny na príklade montánnych lokalít.

 

ČECH, Vladimír – KUNÁKOVÁ, Lucia: Brestovská jaskyňa – novosprístupnená jaskyňa ako ďalší objekt geoturizmu na Orave.

 

MOLOKÁČ, Mário: Geopotenciál Kysúc a jeho využitie v geoturizme.

 

VINGARIK, Ján: Čo osoží hroznu, neškodí šafranu. Vinohrady a šafranice v minulosti Prievidzskej kotliny.

 

DRÁBOVÁ, Veronika: Človek a krajina: Jej využívanie a starostlivosť na príklade obce Oščadnica.

 

HOMOLA, Vladimír: Historický vývoj poštovej služby na Kysuciach.

 

PAVČÍK, Filip: Básnik Theo H. Florin a jeho pôsobenie v československom zahraničnom odboji počas druhej svetovej vojny.

 

FALISOVÁ, Anna – HLAVINKA, Ján: Osobnosť MUDr. Vojtecha Spanyola.

 

HOLLÝ, Karol: Ivan Hálek a alkoholizmus ako spoločenský problém.

 

ADAMČÍK, Tomáš: Verejné aktivity Eugena Geromettu v predmarcovom odbobí.

 

LIŠČÁK, Marián – ADAMČÍK, Tomáš: Ignác Brichta, Ignác Ševčík a Juraj Intibus – vrcholoví predstavitelia panstiev Strečno a Bytča so slovenskou národnou identitou.

 

LUKÁČ, Marián: Administrátor Dr. Ruman (1876 – 1925).

 

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Ján Lendvai – Lušňák – kysucký polyhistor.

 

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Vydavateľská činnosť na Kysuciach v 1. polovici 20. storočia.

 

SIHELNÍKOVÁ, Zuzana: Rodina Klappholz z Čadce.

 

TKÁČ, Lukáš: Majitelia Oravského hradného panstva v 14. – 16. storočí: elita medzi vlastníkmi a držiteľmi majetkov na Orave.

 

KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, Ivana: Hudobný a tanečný folklór v obci Horný Vadičov.

 

KONTRIK, Alojz: Zvyky, mágia a povery drotárov z Kysúc.

 

KOTVASOVÁ, Helena: Kolektivizácia a jej vplyv na život kysuckého ľudu.

 

LIPKOVÁ, Zuzana: Represie pútnikov na mariánskom pútnickom mieste Živčáková.

 

MARKECH, Pavol: Osobité aspekty vnímania prejavov viery a funkcie drobnej sakrálnej architektúry v prírodnom prostredí na príklade ľudovej religiozity.

 

Vedecké správy:

 

JESENSKÝ, Miloš: Paradigma regionálneho múzejníctva. Ako von z bludného kruhu?

 

RYBÁR, Pavol – HRONČEK, Pavel: Prínos rodu Turzovcov pre slovenské baníctvo (návrh študijných listov pre štúdium dejín baníctva).

 

JANÍK, Mário: Pedagóg a publicista Viliam Galvánek.

 

KOTVASOVÁ, Helena: Etnológ Milan Kiripolský a Kysuce.

 

LUKÁČ, Marián – DREVKOVÁ, Mária – DREVKO, Slavomír – HLAVŇOVÁ, Barbara: Rudolf Jašík, prozaik z Kysúc.

 

Varia:

 

PLEVKOVÁ, Zuzana: Rudolf Matter a jeho vklad do regionálnej historiografie.

 

ONDROVÁ, Petra: Technológia a prezentácia modelu mláďaťa nosorožca srstnatého v múzeu.

 

VATRA, Martin: DOMKO vystavoval na Kysuciach.

 

 

 

 

 

Napísať hodnotenie

Poznámka: HTML kódy nebudú použité!
    Zlé           Dobré

Acta Regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum II/XVIII, 1 - 2, 2017

  • Kód produktu: acta_regionalia
  • Dostupnosť: 5-7 Dní
  • 25,00 EUR